Изложбена зала „2019“

Назад
Заявка за зала

Вашата бъдеща изложба в Градска художествена галерия – Пловдив.
Как може да се случи?

 • Кандидатът може да бъде:
  - индивидуален визуален артист
  - сдружение на визуални творци 
  - куратор/и на художествени изложби (юридическо или физическо лице)
 • Кандидатстването: 
  1. Попълване и подписване на типа заявление, което отговаря на Вашия профил:
  - от индивидуален автор
  - от организатор на изложба – юридическо или физическо лице
  - за провеждане на еднократна културна проява или делова среща

  2. Подаване на заявлението:
  - на хартиен носител в:
  галерия „Капана“ (ул. „Райко Даскалов“ №29) или в
  Постоянна експозиция „Георги Божилов – Слона“ (ул. „Княз Церетелев“ №1, Стария град)

  - сканирано на електронна поща: ghgpl1952@gmail.com
 • Взимане на решение и уведомяване:

  1. Съветът на уредниците в Градска художествена галерия – Пловдив ще разгледа подаденото заявление заедно с всички останали по реда на тяхното постъпване на свое заседание и ще вземе решение кои от тях да утвърди съгласно действащия правиник за организиране на изложби в сградите на Градска художествена галерия – Пловдив.

  2. Експерт „Връзки с обществеността“ в Градска художествена галерия – Пловдив своевременно ще Ви уведоми писмено чрез посочената от Вас електронна поща за взетото решение, както и за евентуалните следващи стъпки.

Телефон за допълнителни разяснения:
Експерт „Връзки с обществеността“ – 0879 365 027;
Администрация – 032 536 322