Временни експозиции

СИЛЕН ДУХ В КРЕХКО ТЯЛО Заповядайте!

СИЛЕН ДУХ В КРЕХКО ТЯЛО

-
Зали за временни експозиции
ЛЮБЕН ЗИДАРОВ (1923 – 2023) Заповядайте!

ЛЮБЕН ЗИДАРОВ (1923 – 2023)

-
Зала 1
БЪДЕЩЕ Заповядайте!

БЪДЕЩЕ

-
Зала за камерни изложби
ЛАБИРИНТ Заповядайте!

ЛАБИРИНТ

-
Галерия „КАПАНА“