25 ГОДИНИ СЦЕНОГРАФИЯ В АМТИИ

Юбилейната изложба на специалност „Сценография“ на пловдивската Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство събра на 6 юли в Галерия „Капана“ десетки настоящи и завършили студенти от различни поколения, академични преподаватели, реализирани художници, гости от училищата по изкуствата. Празничният повод за изложбата е 25-тата годишнина на специалността, а неин куратор е сценографът доц. Весела Статкова – ръководител на катедра „Приложни изкуства“. Заместник-ректорът на Академията проф. д-р Галина Лардева поздрави водещите преподаватели, сред които и доц. д-р Димитър Воденичаров, доц. Красимир Добрев, ас. Стоян Лазаров. Тя припомни основополагащото значение на първата акредитирана специалност в сферата на изобразителното изкуство за създаването и развитието на целия факултет. 

Като най-сигурен атестат за просперитета на обучението по сценография в АМТИИ тя посочи големия брой кандидат-студенти, които тази година желаят да постъпят именно в нея.

Сред специалните гости на откриването беше Емилия Арабаджиева – дългогодишен директор 

на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив, която припомни зараждането на идеята средното специализирано обучение по сценография да бъде надградено с академично ниво. През 1994 г. доц. Николай Николов – дългогодишен ръководител на катедра „Сценография“ в НХА е поканен от академичното ръководство в Пловдив да положи основите на специалността.

Доц. Весела Статкова пък изрази надежда, че един ден ще се създаде и академичен музей, в който да се съхраняват най-добрите студентски и дипломни сценографски проекти, създавани през годините.

Изложбата продължава до 23 юли.

Други изложби

ЛАБИРИНТ Заповядайте!

ЛАБИРИНТ

-
Галерия „КАПАНА“