25 ГОДИНИ СЦЕНОГРАФИЯ В АМТИИ

„Сценография“ е първата акредитирана специалност в областта на изобразителните изкуства в пловдивската Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“. Четвъртвековният юбилей е повод да се представи в галерийно пространство постигнатото през годините от възпитаници и преподаватели. В изложбата намират място учебни проекти на студентите през последните пет години, както и най-добрите работи от архива на специалността. Поканени са да участват и бивши възпитаници, днес успешно реализирали се художници. Както обаче подчертава сценографът доц. Весела Статкова - ръководител на катедра "Приложни изкуства":
„В изложбата акцентът е настоящето – идеите и въображението на нашите студенти, новите посоки и тенденции, в които се развива съвременната сценография, обучението в дигитално обусловения свят. Откроена е тенденцията на трансформация на театралното пространство под влияние на дигиталните технологии, откриването на виртуалната реалност като нова творческа територия на съвременния сценограф. Изложбата е широко обърната към зрителите, опитвайки се да ги приобщи към едно всеобщо преживяване.“

 

„25 години СЦЕНОГРАФИЯ в АМТИИ“ се открива на 6 юли от 18:00 часа в Галерия „Капана“ (ул. „Райко Даскалов“ №29) и ще продължи до 23 юли.

Exhibition

ЛАБИРИНТ You are welcome

ЛАБИРИНТ

-
KAPANA Gallery