ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ПЛОВДИВ - 1983

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ПЛОВДИВ - 1983 г.
Автор на предговора : Красимир Линков
Съставители: Петрана Тотева, Георги Гърдев, Минчо Панайотов
Рецензент: Чавдар Попов

Преводи:
на руски език Людмила Станева
на английски език Иглика Василева
Редактор Росица Спасова
Худ. проект Георги Евров
Худ. редактор Мира Антонова
Техн. редактор Димитър Захариев
Коректор Людмила Милева
Български, руски и английски език

Първо издание
Формат 12/70/100, тираж 5000 екз.
Издателски коли 23, печатни коли 17
Даден за печат на 24.03.1982 г.
Подписан за печат на 04.11.1983 г.
Излязъл от печат на 20.11.1983 г.

Изд. поръчка № 2136.
Държавно издателство "Септември"
Печатница на ДИ "Септември"
София, 1983 г.