THE ART GALLERY IN PLOVDIV - 1983

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ПЛОВДИВ - 1983 г.

Автор на предговора : Красимир Линков
Съставители: Петрана Тотева, Георги Гърдев, Минчо Панайотов

Рецензент: Чавдар Попов

Преводи:

на руски език Людмила Станева

на английски език Иглика Василева

Редактор Росица Спасова

Худ. проект Георги Евров

Худ. редактор Мира Антонова

Техн. редактор Димитър Захариев

Коректор Людмила Милева

Български, руски и английски език

Първо издание

Формат 12/70/100, тираж 5000 екз.

Издателски коли 23, печатни коли 17

Даден за печат на 24.03.1982 г.

Подписан за печат на 04.11.1983 г.

Излязъл от печат на 20.11.1983 г.

Изд. поръчка № 2136.

Държавно издателство "Септември"

Печатница на ДИ "Септември"

София, 1983 г.