Зали за съвременно изкуство „Баня Старинна“

Назад

Залите за съвременно изкуство в „Баня Старинна“ предоставят сцена за изява на визуални артисти от България и чужбина, създаващи съвременно изкуство. Всяка година в неповторимата атмосфера под нейните куполите се осъществяват изложби, концерти, пърформанси, хепънинги, съвременни форми на театър и танц. Лабиринтът на многобройните ѝ помещения и коридорчета привлича режисьори на филми и музикални клипове.

Чифте хамам е сграда от Османския период. Построена е през 1582 г. по разпореждане на султан Мурад III и представлява ярък образец от ранния период на османската архитектура. Както сочи името ѝ „чифте баня“, тя е имала мъжко и женско отделение (челеби-кадъ хамам). В средата на просторното преддверие е съществувал голям воден басейн, а наоколо са били разположени по-малки помещения с течаща топла и студена вода и подово отопление хипокауст, широко разпространено в римско-византийските градове, откъдето е заимствано в Османската империя. По вътрешните стени и още се разчитат вдълбани надписи и конструктивни чертежи на самата сграда, както и остатъци от стенопис с флорални и геометрични орнаменти. Външните стени на сградата са украсени с характерния за ранноосманската епоха клетъчен градеж. В него има вторично употребени мраморни фрагменти от по-ранни сгради. До 80-те години банята все още се използва по предназначение. 

Към настоящия момент тече процес по реставрация и консервация на сградата.