За нас

Красимир Линков
Директор
032 63 53 22 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция „Георги Божилов – Слона“
Румяна Бадова
Главен счетоводител
032 63 53 22 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция „Георги Божилов – Слона“
Милена Китипова
Главен уредник
032 63 53 22 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция „Георги Божилов – Слона“
Вероника Лазова
Главен екскурзовод
032 63 53 22 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция „Георги Божилов – Слона“
Гергана Лудова
Главен екскурзовод
032 63 53 22 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция „Георги Божилов – Слона“
Мариана Китипова
Връзки с обществеността
0879 365 027 ghgpl1952@gmail.com
Галерия „КАПАНА“
Марина Караиванова
Главен консерватор/реставратор
032 20 74 12 ghgpl1952@gmail.com
Изложбена зала „2019“
Даниела Панайотова
Уредник фонд „Икони“
032 63 53 22 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция „Георги Божилов – Слона“
Евгений Анищенко
Уредник фонд „Живопис“
032 62 42 21 ghgpl1952@gmail.com
Зали за временни експозиции
Йоана Атанасова
Уредник фондове „Графика“, „Приложни изкуства“, „Скулптура“, „Фотография“
032 62 24 34 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция
Моника Роменска
Уредник фонд „Мексиканско изкуство“
032 62 87 45 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“
Севлия Тодорова
Уредник
032 62 24 34 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция
Ваня Трингова
Куратор
032 20 74 12 ghgpl1952@gmail.com
Изложбена зала „2019“
Ангел Стойчев
Екскурзовод
032 20 74 10 ghgpl1952@gmail.com
Галерия „КАПАНА“
Весела Милкотева
Екскурзовод
032 20 74 12 ghgpl1952@gmail.com
Изложбена зала „2019“
Магдалена Милушева
Екскурзовод
032 20 74 10 ghgpl1952@gmail.com
Галерия „КАПАНА“
Марина Елефтериу
Екскурзовод
032 62 24 34 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция
Мария Кръстанова
Екскурзовод
032 62 24 34 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция
Мария Матеева
Екскурзовод
032 63 80 55 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция „Енчо Пиронков“
Петя Рогачева
Екскурзовод
032 62 24 34 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция
Пламена Иванова
Екскурзовод
032 62 87 45 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“
Теодора Георгиева
Екскурзовод
032 62 60 86 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция „Икони“
Яница Еленска
Екскурзовод
032 20 74 12 ghgpl1952@gmail.com
Изложбена зала „2019“
Славена Зяпкова
Реставратор
032 20 74 12 ghgpl1952@gmail.com
Изложбена зала „2019“
Танка Райчева
Икономист
032 63 53 22 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция „Георги Божилов – Слона“
Мария Караилиева
Касиер
032 62 42 21 ghgpl1952@gmail.com
Зали за временни експозиции
Ангел Русев
Домакин
032 62 87 45 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция „Цанко Лавренов“
Ангел Власев
Завеждащ Техническа служба
032 62 87 45 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция „Цанко Лавренов“
Илияна Петковска
Хигиенист
032 63 80 55 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция „Енчо Пиронков“
Снежана Георгиева
Хигиенист
032 20 74 10 ghgpl1952@gmail.com
Постоянна експозиция