СЕКТОР О

Цялостната рекламна визия на дипломната изложба в Градската галерия - от концепцията до цялостното разработване и представяне в отпечатан вид също е изпитен проект. Успешно го защити неговата авторка Ивана Стоилкова. Ето как младите дизайнери мотивират избора на общото заглавие на изложбата си "Сектор О" и обобщават пътя, който са изминали заедно.
"Как бихме описали 4-годишното ни обучение? Като червеева дупка. Макар и на пръв поглед шантава фантасмагория тази абстрактна структура е теоретично доказателство за телепортацията. Пространствено – времева аномалия, портал, който съкращава пътя между две точки до мяколко мига.
Така и нашето академично обучение мина неусетно.
Поехме това пътуване перз времето самостоятелно, а го завършваме като едно цяло. Чрез типографията на плаката обединяваме културното разнообразие на нашия курс и различните езици, на които говорим – български, английски, македонски и турски.
Порталът „Сектор О“ – като началото и края на един процес, в който артистични и амбициозни личности се превръщат в млади професионалсти. Това е нашият 4-годишен път, обрисуван с графични линии, красиви шрифтове и думи, фотографски кадри, проби-грешки, експерименти и много креативност.
Отваряме портала, за да го прекрачите и вие.
Добре дошли!"

Други изложби

ГЕОРГИ ТАКЕВ. ЗАВРЪЩАНЕ Очаквайте

ГЕОРГИ ТАКЕВ. ЗАВРЪЩАНЕ

-
Зали за временни експозиции