РАЗЛИЧЕН

Фриволна игра на линии и форми - така художникът Христо Генев сам определя триизмерните произведения, които е създал, настоявайки да бъдат наричани пластики, а не скулптури. Създавани са без предварителен ясен проект, донякъде спонтанно. Пред публиката в галерия „Капана“ по време на откриването на своята изложба „РазЛИЧЕН. Опит за съвършенство“ авторът сподели, че когато той започва „това хортуване с дървото“, творбата често пъти сама избира пътя си и направлява въображението и ръката му. Ако в класическия случай скулптурата стои солидно и изтласква пространството, то пластиката на Христо Генев е част от пространството, дооформя се от едно своеобразно трептене между форма и пространство. Той дори я нарича „формопространство“. И макар че произведенията могат да бъдат озаглавени, създателят им съзнателно ги оставя безименни, те са сами по себе си. Подкрепят ги 44 черно-белите фотографии, които пресъздават двуизмерно детайли от абстрактните творби. Двадесетте пластики са изпълнени в различен материал, но всички са създадени най-напред от дърво. За майсторската работа по отливането на част от тях в метал той специално благодари на Николай Фитков.

Гостите на откриването получиха още едно артистично преживяване – песен, изпята на живо от художника, за когото мзиката е друга силна страст.

Изложбата „РазЛИЧЕН“ може да се види на първия етаж в галерия „Капана“ към Градска художествена галерия – Пловдив до 16 май.