АМИ ТИ?

На 3 юли  дипломантите от специалност "Графичен дизайн и фотография" във факултет "Изобразителни изкуства" на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив защитиха дипломните си проекти, подредени на двата етажа в Залите за временни експозиции (ул. "Княз Александър I" №15) към Градската художествена галерия.

Изложбата беше официално открита за публиката от 19:30 часа, като вернисажът продължи до 22:00 часа заради участието на Галерията в Европейската нощ на музеите. 

В изложбата участват 18 млади дизайнери: Гергана Азова, Мария Узунова, Евгений Тодоров, Живко Стоянов,Моника Драмалиева, Катерина Стойчева,Мария-Анджела Анджули, Елена Каламова, Емануела Тодорова, Атанаска Тенева, Памела Бончева, Андон Тосев, Кристиян Христов, Мария-Луиза Тодорова, Боряна Гачкова, Добрина Митовска, Дима Валентинова, Недка Запрянова. Общото мото е "Ами Tи?" Това е игра на думи. Игра, която се развива в АМТИИ и включва знание, емоции и много въпросителни. "Ами Ти?" е също така и основният въпрос, който си задаваха студентите през изминалата една година, в която протичаше тежката подготовка за тяхната дипломна изложба. "Ами ти докъде си?" "Ами ти какво ще правиш?" "Ами ти имаш ли нужда от помощ?" "Ами Tи?" - това са студентите от АМТИИ, специалност "Графичен дизайн и фотография" випуск 2021. Различни, цветни и оригинални.

Техните проекти могат да се видят до 22 юли.

Други изложби

ГЕОРГИ ТАКЕВ. ЗАВРЪЩАНЕ Заповядайте!

ГЕОРГИ ТАКЕВ. ЗАВРЪЩАНЕ

-
Зали за временни експозиции