АХИМСА: НЕНАСИЛИЕТО

Откриването е на 25 април от 18:00 часа. Организатори на събитието са ГХГ- Пловдив и Индологическа фондация „Изток-Запад“, с подкрепата на посолството на Република Индия у нас. Изложбата се ражда по инициатива на скулптора проф. Емил Попов, художника проф. Станислав Памукчиев и индолога Йорданка Боянова. Тематичният фокус върху ахимса, ненасилието - основополагащия житейски принцип във философията и делата на Махатма Ганди, формира широката концептуална основа за изграждането ѝ. Както инициаторите посочват:

„Ахимса: ненасилието“ има своя история. Тя възниква като естествено развитие и надграждане на предшестващата уникална по своя замисъл експозиция „Махатма Ганди: Сила на истината“ (2019), която беше инициирана и организирана от Индологическа фондация „Изток-Запад“ съвместно с посолството на Индия по повод 150 годишнината от рождението на великата личност и световен лидер. На нея беше валидирана и юбилейна пощенска марка с лика на Ганди по проект на проф. Стоян Дечев. За разлика от предшестващата изложба, която беше обединена от творческо проникновение, предизвикано от характера на личността на Ганди като цяло, настоящият проект е фокусиран върху метафизическия принцип ахимса - ненасилие, неразрушение, който Махатма Ганди е осъществявал през целия си съзнателен живот като истински ученик, изследовател и последовател на своята древна култура и като национален и световен лидер.

Основната част от експозицията обгръща темата за ненасилието с творбите на Валентин Старчев, Георги Чапкънов, Павел Койчев, Емил Попов, Станислав Памукчиев, Иван Русев, Иван Славов, Десислава Минчева, Ивайло Мирчев, Ангел Станев, Стоян Дечев, Милко Божков, Любен Гайдаров, Кирил Мескин, Валентин Господинов, Камен Цветков, Цветослав Христов, Иван Кънчев, Веселин Начев, Иван Милушев, Любен Генов, Надежда Кутева, Рашо Митев, Свилен Блажев, Хари Атанасов, Цанко Цанков, Мартиан Табаков, Мартин Трифонов, Нина Русева, Павлин Радевски, Пламен Моневски. Със свои произведения са представени също Нагджи Пател (Индия), Зиятин Нуриев (Турция), Благица Здравковска и Ристо Станковски (РС Македония). 

Неотемлима част от експозицията са нейните програмни винили и филми, които документално създават контекста на изложбата. Те следват диахронията на принципа за ахимса, а именно: с образ и послания на Махатма Ганди, с колаж от портрети на лидери – последователи, съратници, съмишленици на концепта на Ганди за ненасилието и винил с техни мисли, а също – със стихове по темата от Борис Христов и Константин Павлов. Специфичен акцент в изложбата е поставен върху ненасилието към деца посредством винил, оглавен с думите на видния последовател на Ганди Нелсън Мандела: „Дължим на децата си – най-уязвимите граждани във всяко общество – живот без насилие и страх.“ Именно в тази контекста на ахимса авторите представят своите творби - като проникновение в същността на ненасилието чрез рефлексия от форми, цветове и текст. Изложбата „Ахимса: ненасилието“ е творческо осъзнаване и визуално внушение на нашите изконни, върховни човешки ценности; като свързва миналото с настоящето, тя превъплъщава, възпитава и интегрира тези ценности в името на днешните и бъдещите дни.

Епистемологичният фундамент на концепта за ахимса - нежелание за убиване, разрушаване; ненасилие в най-широк смисъл, лежи в учението за човека и битието, представено по своеобразен начин в различните школи и направления на  древноиндийската образователна традиция, която се е запазила витално в продължение на няколко хилядолетия и съществува и до днес. Ахимса представлява интровертен принцип на ненасилие, ненараняване от страна на човека на своята собствена природа и същност, както и екстровертен принцип на ненасилие, ненараняване, неразрушаване от страна на човека на своята собствена природа и същност, както и тази на всички и всичко извън него. Практикуването на ахимса е свързано с личното усилие на човека за въздържание и изкореняване на грубите разрушителни наклонности в неговата природа като зломислие, алчност, страсти, привързаности, омраза и други проявления на егоцентризма, които водят до саморазрушителни действия като незачитане на истината, лъжа, кражба, заблуда за притежания и похот. Така моралният код на ахимса засяга  не само и най-малко физическото ненасилие. Той обхваща физическото, менталното и духовното ниво в структурата на човека. 

Големият син на Индия и борец за национално освобождение и справедливост Махатма Ганди превръща този принцип в свое верую, в начин на живот и в свое лидерско оръжие, с което повежда стотици милиони индийци против английските колонизатори в Индия, както и в борбите си за справедливост към онеправданите и в други краища на света. За Ганди ахимса е безкрайно по-могъща и позитивна сила, с която разполага човечеството за постигане на своите цели. Докато грубата сила (химса) може да има само нетрайни постижения, тъй като тя е разрушителна и саморазрушителна. Ето защо Ганди настоява: „Може никога да не бъдем достатъчно силни, за да премахнем напълно насилието от своите мисли, думи и дела. Но трябва да запазим ненасилието като наша цел и упорито да се стремим към нея.“ Принципите, каузите и стремящата се към съвършенство простота на личния живот на Махатма Ганди се разпръскват като жив пример и учение сред умовете и лидерите по всички континенти. Така концепта за ахимса като ненасилие, неразрушение, както във вътрешното пространство на човека, така и в неговото външно пространство на социално и естествено природно съществуване, получават световна гражданственост благодарение на Ганди. През 2007 г. ООН обявява 2-ри октомври – деня на рождението на Махатма Ганди – за Международен ден на ненасилието.

Именно на този световен празник беше посветено първото издание на изложбата, което се състоя в Арт център – гр. Плевен през октомври 2022 г. Сред първите посетители на експозицията бяха и възпитаници на НУИ „Панайот Пипков“ – гр. Плевен, профил „Изящни изкуства“, които по-късно отразиха своето отношение към темата в експозицията „Вдъхновено от изложбата „Ахимса: ненасилието“, подредена в училището. Техните творби са показани и в настоящата изложба.

Второто издание на изложбата протече с огромен интерес в продължение на един месец в престижната изложбена зала „Райко Алексиев“ в София.

Освен в Плевен, София и Пловдив, представянето на тази уникална експозиция ще продължи и в други галерии на страната.“

Други изложби

СИЛЕН ДУХ В КРЕХКО ТЯЛО Заповядайте!

СИЛЕН ДУХ В КРЕХКО ТЯЛО

-
Зали за временни експозиции