Рамон Созамонтес

Репродукции на автора

Генерал Прим
Рамон Созамонтес
Виктор Хара
Рамон Созамонтес
Героят не революцията
Рамон Созамонтес
Група революционери
Рамон Созамонтес
Селянка от Хикалко
Рамон Созамонтес