Леополдо Мендес

Репродукции на автора

Влизането на Мадерос в гр. Мексико 1911 г.
Леополдо Мендес
Положението на селянина
Леополдо Мендес
Свобода на печата
Леополдо Мендес
Пътят към бъдещето
Леополдо Мендес
Заточване на Плутарко Елиас
Леополдо Мендес
Глад в гр. Мексико пре 1914-15 г.
Леополдо Мендес
Посланникът
Леополдо Мендес
Серия "Един ден от живота"
Леополдо Мендес
без заглавие
Леополдо Мендес
без заглавие
Леополдо Мендес