Утагава Куниясу

Репродукции на автора

Сцена от театъра Кабуки
Утагава Куниясу