Найден Петков

Репродукции на автора

Девойка от Мадрас
Найден Петков