Утагава Кунийоши

Репродукции на автора

Йошицуне Джукушин (лист V, илюстрация към 19-те васала на Йошицуне)
Утагава Кунийоши
Смъртта на Джиро, лист III, илюстрация към 19-те васала на Йошицуне
Утагава Кунийоши
Клането при храма, лист IV, илюстрация към 19-те васала на Йошицуне
Утагава Кунийоши
Битката при река Уджи, лист II, илюстрация към "Хайке Моногатари"
Утагава Кунийоши