Коста Форев

Роден на 25 февруари 1942 г. в Асеновград, починал на 2 май 1993 г. в родния си град. Няма завършено академично художествено образование. Създава предимно сюжети от хумористичния градски фолклор. Стилистиката му се гради върху естетиката на наивизма. 

Назад

Репродукции на автора

Краят на едно дълго ергенуване
Коста Форев