Алфредо Салсе

Репродукции на автора

Мексико се превръща в голям град
Алфредо Салсе
Рибарница
Алфредо Салсе