Вихрони Попнеделев

Роден е на 1 Юни 1953 г. в Пловдив. Завършва специалност „Живопис“ във ВИИ „Николай Павлович“ днес Национална художествена академия – София, при професор П. Панайотов през 1979 г. Член е на СБХ от 1979 г. Работи като главен асистент по живописен етюд към специалност „Текстил“ в НХА – София от 1990 г. 

Живописта му е повлияна от френския фовизъм и се характеризира с ярки колоритни стойности, смела стилизация и експерименти с материала. Живее в София.

Назад

Репродукции на автора