неизвестен автор (Климент Иверски от манстира "Ивирон" на Атон)

Репродукции на автора

Исус Христос  - неръкотворен образ (Светият мандилион)
неизвестен автор (Климент Иверски от манстира "Ивирон" на Атон)