неизвестен автор (Майстор Димитър)

Репродукции на автора

Св. Богородица - Неувяхваща роза
неизвестен автор (Майстор Димитър)