неизвестен автор (след почистване се чете "майстор Толия" (на гръцки)

Репродукции на автора