Симеон от Трявна

Репродукции на автора

Симеон от Трявна