неизвестен автор (Тракия)

Репродукции на автора

Богородица с младенеца
неизвестен автор (Тракия)