неизвестен автор (Самоковска гравюска школа)

Репродукции на автора