неизвестен автор (Одринска школа)

Репродукции на автора