неизвестен автор (Тревненска школа)

Репродукции на автора

Св. Богородица с младенеца и светци със Св. Троица
неизвестен автор (Тревненска школа)
Въведение Богородично (влизане на Св. Богородица в храма)
неизвестен автор (Тревненска школа)
Дейсис със свтейни образи (икона крило от диптих)
неизвестен автор (Тревненска школа)
Икона с 12 сцени от живота на Христос и Св. Богородица
неизвестен автор (Тревненска школа)
Св. Богородица с младенеца (средна част от триптих)
неизвестен автор (Тревненска школа)
Св. Богородица с младенеца (средна част от триптих)
неизвестен автор (Тревненска школа)
Възкресение Христово (Слизане в Ада)
неизвестен автор (Тревненска школа)