Методи Зографски

Репродукции на автора

Влизане на чорбаджи Стоян в манастира
Методи Зографски
Цар Иван Александър
Методи Зографски
Абасий и Григорий Вакуриани
Методи Зографски