Симеон Велков

Репродукции на автора

Двама светии
Симеон Велков
Св. Богородица и Архангел Михаил
Симеон Велков
Четири образа на светци
Симеон Велков
Архангел Михаил
Симеон Велков
Св. Спиридон
Симеон Велков
Орнамент при образите на Св. Константин и Елена
Симеон Велков
Орнамент около лика на цар Иван Александър
Симеон Велков
Геометричен орнамент
Симеон Велков
Орнаментален фриз
Симеон Велков
Стенописен орнамент
Симеон Велков
Симеон Велков
Орнаменти в пирамидален вид
Симеон Велков
Св. Иван Златоуст
Симеон Велков
Симеон Велков
Притчата на 10-те девици, Апостолите, пророци и мъченици от Стария и Новия завет
Симеон Велков
Притчата на 10-те девици, Апостолите, пророци и мъченици от Стария и Новия завет
Симеон Велков
Притчата на 10-те девици, Апостолите, пророци и мъченици от Стария и Новия завет
Симеон Велков
Вселената
Симеон Велков