Захари Зографски

Репродукции на автора

Автопортрет на Захари Зограф, игумена на Бачковксия манастир и др.
Захари Зографски