Х. Калдерон

Репродукции на автора

Би ли ти харесало да бъдеш прочута?
Х. Калдерон