Хесус Алверес Амайа

Репродукции на автора

Земя и свобода
Хесус Алверес Амайа
Слава на народа, който отхвърли игото
Хесус Алверес Амайа