Мария Тереза Торал

Репродукции на автора

Затворените врати
Мария Тереза Торал
Луната в ковачницата
Мария Тереза Торал
Сребърните ябълки на луната
Мария Тереза Торал