Розалия Талайеро

Репродукции на автора

От това, което чувства морето между линиите
Розалия Талайеро
От това, което чувства морето между линиите
Розалия Талайеро
От това, което чувства морето между линиите
Розалия Талайеро
От това, което чувства морето между линиите
Розалия Талайеро
От това, което чувства морето между линиите
Розалия Талайеро