Хуан Хосе Белтран Еспоноза

Репродукции на автора

И вървят по тревата с босите си крака
Хуан Хосе Белтран Еспоноза