Саския Хуарес

Репродукции на автора

Античен образ
Саския Хуарес
Момиче на прозореца
Саския Хуарес
Гола фигура
Саския Хуарес
Две голи фигури
Саския Хуарес