Еленике Савола

Репродукции на автора

На змията, змия
Еленике Савола
Пътешественик
Еленике Савола
Слънчогледи и облаци
Еленике Савола
Пътешествие с балон
Еленике Савола