Алберто Белтран

Репродукции на автора

Хуарес с народа си
Алберто Белтран
Провокаторът
Алберто Белтран
Лазаро Карденас
Алберто Белтран
Работническо единство
Алберто Белтран
Въстанието на африканските народи
Алберто Белтран
Солидарност на народите
Алберто Белтран
Френски войници в Алжир
Алберто Белтран
Илюстрация
Алберто Белтран
Войникът на народа
Алберто Белтран
Карденас и испанската война
Алберто Белтран
Флорес Магон
Алберто Белтран
Порфирио Диас
Алберто Белтран
Против Запата
Алберто Белтран
Конвенцията на Елиас Калиентес
Алберто Белтран
Плутарко Елиас
Алберто Белтран
Спекулантите
Алберто Белтран
Образованието
Алберто Белтран
Стоп на надпреварата във въоръженията
Алберто Белтран
Ядрена енергия
Алберто Белтран
Конституция от 1857
Алберто Белтран
Сортировка на тютюн
Алберто Белтран
Народът защитава
Алберто Белтран