Георги Евстатиев

Репродукции на автора

Портрет на жена (дъщерята на Найден Геров)
Георги Евстатиев