Симеон Веллков

Репродукции на автора

Старият бюфет на Бунарджика в Пловдив
Симеон Веллков