Никола Радомиров

Репродукции на автора

Хаджи Димитър (по стиха на Ботев "Жив е той, жив е…")
Никола Радомиров