Арнолдо Цоки

Репродукции на автора

Цар Освободител
Арнолдо Цоки