Анхелес Гардуньо

Репродукции на автора

Първото причастие
Анхелес Гардуньо
Детето и маската
Анхелес Гардуньо
Отиване на луната
Анхелес Гардуньо
без заглавие
Анхелес Гардуньо
без заглавие
Анхелес Гардуньо
без заглавие
Анхелес Гардуньо