Барух Саминас

Репродукции на автора

От серията "Сребърният диск"
Барух Саминас
От серията "Сребърният диск"
Барух Саминас
От серията "Сребърният диск"
Барух Саминас
От серията "Сребърният диск"
Барух Саминас