Иван Мърквичка

Иван Мърквичка

ИВАН МЪРКВИЧКА, ЯН - ВАЦЛАВ ФЕРДИНАНД

Роден на 23.IV.1856 г. в с. Видим при Дуба (Чехия) - починал на 16.V.1938 г. в Прага. Учи жиопис Парижката художестена академия при проф. Антонин Лхота и Ян Свертс (1873 - 1877 г.) и в Мюнхенската художествена академия при проф. Ото Зайц (1876 г.). През 1881 г. идва в България, където живее до 1921 г. Участва в създаването на ДРУ(НХА) - София, професор (1896 - 1921 г.) и е негов пръв директор. Един от инициаторите и осноателите та Дружестото за поддържане на списание “Изкуство” (1895 - 1899 г.). Основател и редактор на списание “Изкуство” (1895 - 1899 г.). Има заслуги за разитието на битоия жанр, портрета, историческата композиция и религиозната живопис в България. Библ.: Протич Ан. Иван Мърквичка. Живвот и творчество. С. 1955 г. Диновва - Русева. В. Картините ми принадлежат на България. - 130 години от рождението на Иван Мъркввичка. сп. “Изкусто”, 1987 г. кн. 2, стр. 8 - 13 Генезис на битоия жанр в българската живопис. Сборник “Из историята на българското изобразително изкуство. Т. 1, С. 1976 г.
 

Назад

Репродукции на автора

Портрет на момиче
Иван Мърквичка
Детски портрет
Иван Мърквичка
Автопортрет
Иван Мърквичка