В конферентната зала на галерия „КАПАНА“ се проведе втора част от обсъждането на актуализирания Общ устройствен план на Пловдив

В конферентната зала на галерия „КАПАНА“ към Градската художествена галерия се проведе втора част от обсъждането на актуализирания Общ устройствен план на Пловдив.

Срещата беше организирана от арх. Невена Балчева – заместник-кмет по „Устройство на територията и общинска собственост“ на Община Пловдив и в нея участваха представители на всички специализирани професионални гилдии, имащи отношение към темата. Рaзpaбoтĸaта нa пpoeĸтa зa измeнeниe нa OУΠ е изготвена от екип на БУЛΠЛAH OOД, Coфия с ръководител аpx. Ивaн Дeлчeв.

Един от основните акценти в новия ОУП е поставен върху трафика в Пловдив и разрешаването на проблема със зачестилите задръствания. Друг акцент е подмяната на водопреносната мрежа в града. Основните проблеми в ВиК системата на Пловдив са свързани с острелите помпените и пречиствателни станции станции. Довеждащите водопроводи също имат нужда от подмяна.