„В ИМЕТО НА СВОБОДАТА“ ГЕОРГИ ДАНЧОВ – ЗОГРАФИНА 1846 – 1908

Автор: Света Москова, Вихра Григорова, Полина Станчева
Превод на английски език: Пламена Иванова
Фотографии: Владимир Харбалиев, Анатолий Михайлов, включва публикувани фотографии на галерии, музеи и библиотеки
Графичен дизайн, предпечатна подготовка и печат: ПолиАрт
Размери: 16 х 23 см
Съдържание: 36 ст.