СЪХРАНЕНАТА ПАМЕТ НА ЕДИН ФРЕНСКИ КОЛЕЖ В БЪЛГАРИЯ

Координатор на проекта: Красимир Линков 
Съставители: Вихра Григорова, Полина Тодорова, Светла Москова
Превод от френски: Вихра Григорова
Фотограф: Соня Станкова
Реставратор: Христина Цветкова
Графичен дизайн и предпечат: Колор Принт БГ ЕООД
Печат: Булвестпринт 
Година на издаване: 2014 г.
Размери: 21 х 29,7 см