ПЪТЕШЕСТВИЕ В ГАЛЕРИЯТА

По този албум работи екип от Градска художествена галерия - Пловдив:
Координатор: Красимир Линков
Текст: Мариана Китипова
Дизайн: Милена Китипова
Печат: Колор Принт БГ ООД, Пловдив
Година на издаване: 2019 г.
Размери: 21 х 29,5 см